Archivseiten der PHT - https://archiv.ph-tirol.at

Kontakt / Team

Dr. Meusburger Arnd +43 650 63 63 63 9 icon icon Leitung
  Ebner Markus +43 512 59923 2602 icon icon  
  Rauter Monika +43 512 59923 2602 icon icon  
  Sanin Siegfried +43 512 59923 2602 icon icon  
  Schedlberger Andrea +43 512 59923 2602 icon icon  

 

Organisationseinheit: